Intervisie

Overakker-intervisie

Bij intervisie ga je met een groep professionals aan de slag met knelpunten uit werksituaties. Je doet een beroep op elkaar en denkt met anderen mee over persoons- en functie gebonden vraagstukken. Door het stellen van vragen en dankzij eigen analytisch vermogen krijg je zicht op uitdagingen en mogelijke oplossingen.

Intervisietrajecten kunnen ook leiden tot het in kaart brengen van best practices.

Een intervisietraject beslaat een langere periode met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze.

Het is een stimulans voor persoonlijke ontwikkeling.

Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding plaatsvinden. Overakker Coaches kan  helpen een intervisietraject te starten en te begeleiden waar nodig.

Overakker Coaches heeft ervaring met intervisie voor managers, artsen, ondernemers, docenten en coaches.