Methodieken

overakker-methodieken

Hier volgt een kleine selectie van methodes waarmee Overakker Coaches werkt:

Systeemdenken

Teams en individuen functioneren altijd als (onderdeel van) een sociaal systeem. De manier waarop mensen denken, bepaalt in hoge mate de wijze waarop zij met elkaar omgaan en samenwerken. Vanuit het systeemdenken zeggen we:

  • wanneer zich iets eenmalig voordoet is het een gebeurtenis
  • een tweevoudig voorkomende gebeurtenis is opmerkelijk
  • drie keer is een patroon, het zal je leiden naar de structuur van het systeem.

Als het patroon duidelijk wordt, krijg je meer zicht op factoren die versterkend dan wel remmend werken.

Individuele motivatie analyse

Inzicht in het motivatiepatroon helpt aanzienlijk bij het maken van gerichte loopbaankeuzes. Als je namelijk werk doet dat aansluit bij wat je van nature motiveert, dan kan het niet anders of je doet dat werk met plezier en met succes.

Deze aanpak is methodisch en staat garant voor een zorgvuldige analyse. Als uitgangspunt nemen we concrete, door jou zelf aangedragen activiteiten waar je tevreden over was en plezier aan beleefde.  Sommige bezigheden verrichten we graag en goed, andere mijden we liever.  Deze voorkeur manifesteert zich in ruwe vorm al vroeg in het leven.  Na verloop van tijd ontstaat hieruit een uniek patroon van gemotiveerd gedrag.

In dat patroon ligt vast wat een mens voor zichzelf nastreeft (centrale drijfveer) en welke vaardigheden hij/zij telkens weer als vanzelf gebruikt.  Ook geeft dit patroon aan welke specifieke onderwerpen hem voortdurend boeien, onder welke omstandigheden hij prettig functioneert en wat zijn voorkeursrol is als hij werkt met anderen.

Kernkwaliteiten

Het model Kernkwadranten is ontwikkeld door Daniël Offman. Kernkwadranten zijn goed te gebruiken om individueel verheldering te krijgen over je gedrag en ook over de interactie tussen mensen of in groepen.

Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon behoren. Ze kleuren de mens, het is een specifieke sterkte waar we bij hem/ haar direct aan denken. Kernkwadranten worden gebruikt bij:

  • persoonlijke ontwikkeling
  • samenwerking, teamprocessen
  • veranderende werkomstandigheden
  • persoonlijk leiderschap en leiderschapsstijlen

REA analyse (Rationeel emotieve analyse)

De REA analyse is bedoeld om meer vat te krijgen op eigen functioneren en gemoedstoestanden.

De REA werkt met een model dat is bedoeld om de cliënt inzicht te geven hoe hij zichzelf door zijn opvattingen klem zet. Het model maakt een onderscheid tussen rationele en irrationele gedachten. Inzicht in die gedachten versterkt het zelfvertrouwen.