Privacyverklaring Overakker Coaches

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Overakker Coaches BV (afgekort: OC) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan OC verstrekt. OC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Uw cv.

WAAROM OC GEGEVENS NODIG HEEFT

Stelt u een vraag of zoek u contact via het contactformulier op onze website? Dan gebruiken we uw gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen om u van dienst te zijn met uw vraag. Als u belangstelling toont voor gebruik maken van onze diensten, dan noteren we uw emailadres en telefoonnummer.

Daarnaast kan OC uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit coaching en / of loopbaanbegeleiding.

HOE LANG OC GEGEVENS BEWAART

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. We zijn als ondernemer wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN

OC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van OC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. OC gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

OC kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van OC bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Ook het privacybeleid van Google Analytics treft u daar aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan OC te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. OC heeft hier geen invloed op.

OC heeft Google geen toestemming gegeven om via OC verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@overakkercoaches.nl. OC zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De website van OC maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

OC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met OC.

OC is als volgt te bereiken:

Postadres & vestigingsadres: Zonnelaan 15, 1217 NE Hilversum

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32084226

Telefoon: 035 6213672

E-mailadres: info@overakkercoaches.nl

www.overakkercoaches.nl  is een website van OC.