Outplacement en re-integratietraject

Overakker-outplacement

Het kan gebeuren dat de wensen van werkgever en werknemer niet langer bij elkaar aansluiten. Dit kan leiden tot het vertrek van de betrokken werknemer. De werkgever kan dan, als hulp aan de werknemer bij het zoeken naar een nieuwe baan, outplacement aanbieden.

Overakker Coaches streeft ernaar in het zoekproces een inspirerend klankbord en persoonlijke sparringpartner te zijn. De loopbaancoaching van Overakker Coaches is op maat gesneden en dus volledig afgestemd op de behoefte van de cliënt.

Een outplacementtraject bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Afscheid van de voormalige baan: het verlies van een baan is vaak een crisis, die (tijdelijk) veel impact heeft. In de beginfase zal de aandacht vooral uitgaan naar de gevolgen van het afscheid van de voormalige werkkring en de individuele beleving hiervan. Het kan zijn dat er een carrièreswitch nodig is.
  2. Heroriëntatie: met behulp van reeds beschikbare kennis en inzichten en met een individuele motivatieanalyse zullen de persoonlijke kwaliteiten en drijfveren van de kandidaat geïnventariseerd worden. Aan de hand hiervan kan goed inzicht worden verkregen in toekomstige mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Potentiële functies kunnen aan de hand van dit inzicht op geschiktheid beoordeeld worden.
  3. Arbeidsmarktverkenning en -benadering: vervolgens gaat de cliënt op zoek naar  nieuw werk. De cliënt wordt begeleid om zich effectief te presenteren op de arbeidsmarkt. Hierbij zal veel aandacht uitgaan naar het optimaal onderhouden, het verder ontwikkelen en het benutten van het netwerk.
  4. Het vinden van een nieuwe uitdaging: bij dit traject begeleidt Overakker Coaches de kandidaat totdat hij een nieuwe interessante functie heeft gevonden. Alle sollicitaties en netwerkactiviteiten kunnen gezamenlijk worden voorbereid en geëvalueerd.