Overakker Coaching

Marianne Overakker, loopbaancoach en creatief meedenker, is oprichter van Overakker Coaches. Coachen en de loopbaan begeleiden lopen als een rode draad door haar leven. Uit eigen ervaring is zij vertrouwd met de uitdagingen van de werkende vrouw. Zij werkt met mannen en vrouwen die hun loopbaan willen optimaliseren. Marianne coacht mensen in hun loopbaan van start tot finish. Wensen van cliënten zijn vaak het willen werken vanuit passie of drijfveer, met een goede balans tussen carrière en gezin.

Het motto van Overakker Coaches is: “We are all born to shine”.

Dit motto is een fragment uit de inauguratiespeech van Nelson Mandela als president van Zuid-Afrika:

We ask ourselves “Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?” Actually who are you not to be? Your playing small does not serve the world. There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all born to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of god that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others”.

Marianne Overakker gaat uit van de persoonlijke kernkwaliteiten van mensen die ze begeleidt. Het potentieel is er. De uitdaging is om dat wat je nodig hebt ook op de juiste manier, in de passende functie en organisatie, in te zetten. Het is haar kracht cliënten daarbij optimaal te begeleiden en te laten stralen.

De kernwaarden van Overakker Coaches zijn:

 • passie
 • authenticiteit
 • mensgerichtheid
 • integriteit
 • professionaliteit
 • respect
 • verantwoordelijkheid
 • creativiteit

Klanten

O.a.: Delta Lloyd, TNT, STORK, UWV, Gemeentelijk Gymnasium te Hilversum, LVSA (Universiteiten), Ondernemersfederatie van de Rotterdamse binnenstad, Florius, ConQuaestor, Kamer van Koophandel, Alaris Medical Systems, Sherpa, Technica Tien, Militair Revalidatie Centrum en carrière centrum voor artsen

Kwalificaties

NOBCO-logo61-20x20cm2

Marianne Overakker van Overakker Coaches is Senior Practitioner coach van de  NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en hanteert de daar opgestelde richtlijnen als extra kwaliteitsgarantie voor onze cliënten.

De Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches is de beroepsvereniging die werkt aan kwaliteitsverbetering van coaching. De Nobco hanteert de volgende definitie van coaching:

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

 1. Bewustwording en persoonlijke groei
 2. Het vergroten van zelfvertrouwen en
 3. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

De NOBCO is aangesloten bij EMCC.